Sytuacja rzek
w Polsce

W Polsce mamy ok. 150 tysięcy kilometrów rzek. Jedynie 20-25% z nich to rzeki, które nie zostały w ogóle przekształcone przez człowieka lub zostały zmienione w niewielkim stopniu.

Rzeki nie bez powodu nazywane są układem krwionośnym przyrody - są korytarzami migracyjnymi dla zwierząt i siedliskiem wielu roślin, ale przede wszystkim pełnią ważne funkcje ekosystemowe – dostarczają nam świeżą wodę, którą również filtrują oraz przeciwdziałają powstawaniu suszy.

Nawet niewielkie modyfikacje w ich biegu powodują zmiany w strukturze rzeki, tempie przepływu wody, natlenieniu oraz niszczą specyficzne mikrosiedliska występujące w naturalnej, nieuregulowanej rzece, które są miejscem życia i rozrodu wielu organizmów.

Ich pełne życia koryta pozbawiono materiałów dennych poprzez odmulanie, usuwanie roślinności, wykaszanie brzegów i wycinkę nadbrzeżnych drzew. Wiele rzek zostało wyprostowanych, obwałowanych i oszpeconych przez betonowe umocnienia, uniemożliwiające zasilenie doliny w wodę przy większych wezbraniach, a tym samym utrzymanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz wielu siedlisk zwierząt i roślin dolinowych.